Nieuw ontwerp voor de openbare ruimte

Een fijne plek om te verblijven, met vooral: veel groen en kunst. Een plek die niet alléén gericht is op het doorgaande verkeer, maar juist ook uitnodigend is voor wandelaars, fietsers en winkelend publiek. In een stijl en kwaliteitsniveau vergelijkbaar met de ruimte rondom de Ruïnekerk. Dat zijn de uitgangspunten voor de nieuwe openbare ruimte van Mooi Bergen.

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting– dat tot eind september ter inzage lag- is bijzonder omdat de openbare ruimte is ingericht als een gedeelde ruimte voor auto, fiets en wandelaars (Shared Space-concept).  Anders dan nu, is de ruimte dus minder ingericht vanuit het oogpunt van de automobilist. Zo word het centrum een plek die ook uitnodigend is voor wandelaars, fietsers en winkelend publiek. Een fijne plek om te verblijven, met vooral: veel groen en kunst. 

Het ontwerp en een uitgebreide toelichting op het onwerp vindt u hier.  Op youtube staat een filmpje van de nieuwe inrichting.

Bergense variant

Tijdens het ontwerpproces vroegen drie onderdelen de aandacht: de snelheid van het autoverkeer bij binnenkomst van het dorp bij de Dreef, de doorstroom bij de kruising Stationsweg-Breelaan-Jan Oldenburglaan en de verkeersveiligheid bij de bevoorrading van de winkels. Ook uit de inspraakreacties kwamen deze punten naar voren. Het college heeft het ontwerp hierop aangepast en legt nu een Bergense variant van het Shared Space-concept voor aan de raad. De belangrijkste aanpassing is gedaan bij het Entreeplein (plein bij binnenkomst dorp vanaf de Dreef). Hier is nu een rond kruispunt ingetekend. Dit zorgt ervoor dat automobilisten nog eerder hun snelheid zullen minderen wanneer zij het dorp binnenrijden. Zo kunnen fietsers en wandelaars ook op deze drukke plek veilig oversteken.

Veel groen

De Dreef, de nieuwe Bergense laan en de Stationsstraat vormen de doorgaande route door het dorp. Om die reden wordt ervoor gekozen om grote lindenbomen langs de nieuwe laan te planten, die aansluiten op de structuur rond de Ruïnekerk en de Breelaan. Naast veel bomen worden er ook groenvlakken gemaakt in de vorm van hagen en kleurrijke vaste planten.

Materiaalkeuze

Het kwaliteitsniveau voor Mooi Bergen is hoog. De inrichting van de openbare ruimte moet passen bij het dorp Bergen. Er is oog voor detail en historie. Dat is goed te zien in de projecten die al gerealiseerd zijn in het centrum van Bergen. Er zal gewerkt worden met gebakken materialen, inheemse bomen en groene beplanting en detailleringen in de bestrating. Ook krijgt kunst een plek in de inrichting van de openbare ruimte. De herinrichting van de openbare ruimte rondom de Ruïnekerk is een goed voorbeeld waarbij de historische sfeer bewaard is gebleven. Het procesvoorstel voor kunst in de openbare ruimte vindt u hier

Kunst in de openbare ruimte

Naast instemming met het ontwerp voor de openbare ruimte vraagt het college de raad ook om een akkoord voor het uitwerken van een plan van aanpak voor kunst in de openbare ruimte. Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro nodig. Dit bedrag wil het college gebruiken voor een mooi vormgegeven bushalte op het entreeplein, toepassing van kunst in verkeerselementen en bestrating en een kunstzinnig element –bij voorkeur verlichting- bij binnenkomst van het dorp. Er wordt ook gedacht aan een sokkelroute van het nieuwe Dorpsplein naar museum Kranenburgh. Op deze sokkels kan wisselende kunst

Planning

Het ontwerp voor de openbare ruimte en het procesvoorstel voor kunst lag van  31 augustus tot en met 28 september ter inzage.  Voor de herinrichting van de openbare ruimte in Mooi Bergen is een bedrag van € 1,7 miljoen gereserveerd. Het huidige ontwerp past binnen het budget. Voor de toepassing van kunst in de openbare ruimte is een extra investering nodig van € 250.000. Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel.