Wie praat er mee over wat

Inwoners zijn op verschillende manieren betrokken bij Mooi Bergen. Zo is er vanaf de start een actieve klankbordgroep, waarin onder meer de Bewonersvereniging Bergen Centrum en de Vereniging Ondernemend Bergen zitting hebben. De gemeente bespreekt met de klankbordgroep ideeën en voorstellen. Voor de inrichting van de openbare ruimte is er een meedenk en -tekengroep bestaande uit inwoners van Bergen en een stedenbouwkundige. Wanneer het gaat om architectuur dan laat het college zich adviseren door het Q-team. In het Q-team zitten onder meer een architect, een stedenbouwkundige en een historicus. Dit Q-team wordt aangevuld met inwoners , bijvoorbeeld wanneer een keuze moet worden gemaakt voor een ontwerp. We  noemen deze samenstelling het Q-team Plus.

0 bestanden: