Extra commissievergadering scenario’s Harmonielocatie

November 22, 2018 272 keer bekeken 0 comments

Aanstaande dinsdagavond 27 november discussieert de gemeenteraad in een extra Algemene Raadscommissie over de vier scenario’s voor de Harmonielocatie te Bergen. Inwoners en geïnteresseerden zijn welkom vanaf 20:05 uur bij het openbare deel van de vergadering.

Het college heeft op 6 november vier scenario’s geschetst die uitgewerkt kunnen worden voor de Harmonielocatie, te weten:

  1. Co-creatie;
  2. Planaanpassing;
  3. Intrekkingsbesluit;
  4. De 7 Dorpelingen.

Het college wil graag dat de raad met zoveel mogelijk onderbouwing een keuze voor de uitwerking van één of meer scenario’s kan maken. Daarom heeft het alvast aan twee bureaus, PAS bv en Houthoff, gevraagd om inschattingen van de gevolgen op financieel en juridisch gebied te maken. Vanwege de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente wordt aan de raad gevraagd om op de adviezen van de beide bureaus geheimhouding te leggen en een gedeelte van de vergadering die op dinsdagavond 27 november plaatsvindt, in beslotenheid te houden. Het college heeft een openbare oplegnotitie gemaakt met de belangrijkste conclusies uit beide rapporten.

Conclusies

Volgens bureau PAS bv is scenario 4 (‘De 7 Dorpelingen’) financieel het meest voordelig. In dit scenario neemt PAS bv € 100.000,- op voor plankosten, bovenop de huidige grondexploitatie. De andere drie scenario’s maken volgens de globale berekeningen van PAS bv de huidige grondexploitatie voor de gemeente nadeliger. In scenario 1 (co-creatie) en 3 (intrekkingsbesluit) gaat het om ca € 2.900.000,- en in scenario 2 (planaanpassing) om ca € 2.600.000,-

Houthoff heeft de juridische gevolgen van de scenario’s en met name de kans dat een eventuele schadeclaim van Schrama BV bestreden kan worden in beeld gebracht. Bij scenario 4 (‘De 7 Dorpelingen’) loopt de gemeente het minste risico. Bij scenario 3 (intrekkingsbesluit) loopt de gemeente juridisch het meeste risico.

Vervolgstappen college

Het college heeft besloten naar aanleiding van de rapporten van PAS bv en Houthoff een tweetal vervolgonderzoeken in te stellen: een nieuwe taxatie van de waarde van de door de gemeente in te brengen gronden en een second opinion op de grondexploitatie Mooi Bergen, specifiek voor het onderdeel Harmonielocatie.

Het college streeft er naar de uitkomsten van deze vervolgonderzoeken voor de raadsvergadering van 18 december 2018 onder geheimhouding naar de gemeenteraad te sturen. In die vergadering maakt de raad een definitieve keuze voor uitwerking van één of meer scenario’s.

0  Comments