Bestemmingsplan moet worden hersteld

April 17, 2019 157 keer bekeken 0 comments

Het college heeft de tijd genomen om de uitspraak van de Raad van State (RvS) over het bestemmingsplan ‘De 7 dorpelingen’ te analyseren en na te denken over het vervolg.

Bezwaren ongegrond

De inhoudelijke bezwaren die zijn aangedragen door de bezwaarmakers zijn door de RvS ongegrond verklaard. Deze bezwaren gingen onder meer over de noodzaak voor een supermarkt, onaanvaardbare leegstand en bouwvolume.

Vormfouten

Naast de inhoudelijke bezwaren kijkt de RvS ook altijd naar het proces van de totstandkoming van een plan. In het bestemmingsplan ‘De 7 dorpelingen’ heeft de RvS een vijftal vormfouten gesignaleerd.

De reden om het plan in zijn geheel te vernietigen en niet -zoals ook weleens gebeurt- op onderdelen, heeft te maken met de achtergrond van één van de vormfouten. Het betreft manier waarop de natuurbeschermingsvergunning is afgegeven, de zogenaamde PAS methodiek. Deze methodiek ligt op dit moment landelijk ter discussie. Over dit landelijke dossier doet de RvS in mei uitspraak.

Herstel is verplicht

De vormfouten die de RvS heeft gesignaleerd in het bestemmingsplan ‘De 7 dorpelingen’ moet de gemeente verplicht herstellen, op basis van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Schrama BV. Aan advocatenkantoor Houthoff en het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken is gevraagd of deze verplichting losgelaten kan worden. Beide hebben geoordeeld dat dit niet het geval is.

Nieuwe bestemmingsplanprocedure

Het college gaat de vijf vormfouten zo spoedig mogelijk herstellen. Het bestemmingsplan blijft verder gelijk. Het plan wordt daarna opnieuw in procedure gebracht.

De gemeente heeft inmiddels de belangrijkste stakeholders gezamenlijk geïnformeerd.

0  Comments