Nota van beantwoording gereed

08-06-2017 71 keer bekeken 0 reacties

Het voorontwerp bestemmingsplan voor 'de 7 dorpelingen' op de Harmonielocatie in Bergen lag van 6 april tot 4 mei ter inzage voor iedereen. In totaal ontving de gemeente 110 reacties. De reacties gingen vooral over de massa van het bouwplan, de functie van de supermarkt en verkeersaspecten.

Het voorontwerp is aangepast en geoptimaliseerd na reacties van inwoners. Ook zijn de suggesties van het Q-team en de moties van de gemeenteraad verwerkt. Op de ingediende zienswijzen is geantwoord middels de Nota van Beantwoording.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 15 juni voor inwoners ter inzage.

 

0  reacties