Nota van beantwoording bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen

October 04, 2017 130 keer bekeken 0 comments

Zes weken lag het ontwerp bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen voor de invulling van Harmonielocatie in het centrum van Bergen voor alle inwoners en belanghebbenden ter inzage. In deze periode zijn in totaal 127 zienswijzen ingediend.

Naar aanleiding van de reacties is het ontwerp op enkele punten aangepast. Het college biedt het ontwerp op 9 november aan aan de gemeenteraad samen met het beeldkwaliteitsplan. Beide documenten vormen samen de richtlijnen en kaders waarmee Schrama BV het plan ‘De zeven dorpelingen’ kan gaan ontwikkelen. Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering  worden de voorstellen op 17 oktober besproken in de bestemmingsplannencommissie. Hierbij is er mogelijkheid om in te spreken.

Het beeldkwaliteitsplan, de nota met reacties op de zienswijzen en het ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage lag, kunt u hier downloaden.

Beeldkwaliteitsplan

Speciaal voor de Harmonielocatie heeft het college ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan zijn criteria benoemd die de ontwikkelaar moet aanhouden zodat de nieuwe bebouwing op de harmonielocatie– een belangrijke plek in het centrum- een mooie, levendige en kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgt. In het plan staan bijvoorbeeld voorwaarden voor het kleur- en materiaalgebruik van luifels, hekken en reclame-uitingen op de gevels. Ook staan er voorwaarden voor de buitenstalling van de bloemenkiosk en voor een expositie in een aantal vitrines of etalages van de nieuwe bebouwing. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit – de vroegere welstandscommissie-  gebruikt het beeldkwaliteitsplan bij het toetsen van de bouwplannen.

Overeenkomst

Voordat de raad een besluit neemt over het bestemmingsplan, wordt er een anterieure exploitatieovereenkomst getekend tussen de ontwikkelaar en de gemeente. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld de kosten voor het bouwrijp maken van de grond, de rolverdeling en de prijs van de grond.  

Doorgang Karel de Grotelaan en de Dreef

Op 9 november wordt de gemeenteraad ook gevraagd om de doorgang voor fietsers en voetgangers van de Karel de Grotelaan naar de Dreef officieel aan de openbaarheid te onttrekken. Deze grond is privé-eigendom, maar werd in de praktijk gebruikt als verkorte route van en naar de Dreef. Een besluit is nodig om het plan “De Zeven Dorpelingen” mogelijk te maken. In dit plan is op de plek van de doorgang het nieuwe gebouw van muziekvereniging Bergens Harmonie en de overdekte laad- en loszone van de supermarkten gepland.

 

 

0  Comments