Maak een virtuele wandeling door Mooi Bergen

December 19, 2017 359 keer bekeken 0 comments

Met een Virtual Reality bril door het nieuwe centrum van Bergen lopen? Dat kan vanaf 21 december in de bibliotheek in Bergen. Ook is er een vaste presentatie ingericht over het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. In dit laatste ontwerp zijn aanpassingen gedaan na de inspraakreacties van inwoners en belanghebbenden. Het college legt het ontwerp op 1 februari voor aan de gemeenteraad samen met een visie voor de toepassing van kunst bij de herinrichting.

Het ontwerp – dat vanaf 31 augustus ter inzage lag- is bijzonder omdat de openbare ruimte is ingericht als een gedeelde ruimte voor auto, fiets en wandelaars (Shared Space-concept).  Anders dan nu, is de ruimte dus minder ingericht vanuit het oogpunt van de automobilist. Zo word het centrum een plek die ook uitnodigend is voor wandelaars, fietsers en winkelend publiek. Een fijne plek om te verblijven, met vooral: veel groen en kunst.

Bergense variant

Tijdens het ontwerpproces vroegen drie onderdelen de aandacht: de snelheid van het autoverkeer bij binnenkomst van het dorp bij de Dreef, de doorstroom bij de kruising Stationsweg-Breelaan-Jan Oldenburglaan en de verkeersveiligheid bij de bevoorrading van de winkels. Ook uit de inspraakreacties kwamen deze punten naar voren. Het college heeft het ontwerp hierop aangepast en legt nu een Bergense variant van het Shared Space-concept voor aan de raad. De belangrijkste aanpassing is gedaan bij het Entreeplein (plein bij binnenkomst dorp vanaf de Dreef). Hier is nu een rond kruispunt ingetekend. Dit zorgt ervoor dat automobilisten nog eerder hun snelheid zullen minderen wanneer zij het dorp binnenrijden. Zo kunnen fietsers en wandelaars ook op deze drukke plek veilig oversteken.

Wethouder Odile Rasch: “Met de nieuwe inrichting krijgt Bergen een prachtige entree, met een vriendelijke uitstraling en veel groen en kunst. De wensen en zorgen van inwoners hebben we opgepakt en verwerkt tot een Bergense variant op het Shared Space principe. Zo wordt het centrum een veel fijner gebied om te wandelen, te winkelen en verblijven. Neem een kijkje met de VR bril in de bibliotheek. Het is echt een hele leuke ervaring!”

Kunst in de openbare ruimte

Naast instemming met het ontwerp voor de openbare ruimte vraagt het college de raad ook om een akkoord voor het uitwerken van een plan van aanpak voor kunst in de openbare ruimte. Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro nodig. Dit bedrag wil het college gebruiken voor een mooi vormgegeven bushalte op het entreeplein, toepassing van kunst in verkeerselementen en bestrating en een kunstzinnig element –bij voorkeur verlichting- bij binnenkomst van het dorp. Er wordt ook gedacht aan een sokkelroute van het nieuwe Dorpsplein naar museum Kranenburgh. Op deze sokkels kan wisselende kunst tentoongesteld worden.

Virtuele wandeling en presentatie

Inwoners en andere belangstellenden die alvast een indruk willen krijgen van de nieuwe inrichting kunnen vanaf dinsdag 19 december terecht in de bibliotheek van Bergen. Daar staat een presentatiewand met impressies en plattegronden. Daarnaast is er vanaf 21 december elke donderdag en maandag van 14:30-16:30 uur (m.u.v. feestdagen) en op zaterdag 30 december van 14:30-16:30 uur de mogelijkheid om een wandeling te maken door het nieuwe centrum met behulp van Virtual Reality techniek. In de beelden zijn ook de plannen van het Park-hotel en ‘de 7 dorpelingen’ verwerkt alsmede impressies van het plan van Bot Bouw Initiatief voor de bebouwing op het nieuwe dorpsplein. Voor deze laatste ontwikkeling geldt dat het gaat om schetsontwerpen omdat dit plan nog in ontwikkeling is en er ook nog geen bestemmingsplan is vastgesteld voor het Dorpsplein.

0  Comments