Ontwikkeling op de Harmonielocatie

Het plandeel De Harmonielocatie loopt vanaf de oude brandweerkazerne tot en met het gebouw De Rustende Jager.

‘On Hold’

Op 15 december 2016 heeft de vorige gemeenteraad gekozen voor het plan  'De 7 dorpelingen’ van Schrama B.V voor de Harmonielocatie. Dit bouwplan omhelst een supermarkt, met verschillende winkels en daarboven woningbouw. Het plan kende naast voorstanders ook tegenstanders en werd als ‘heet hangijzer’ bestempeld tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Na de verkiezingen verzocht de nieuwe gemeenteraad het nieuw aangetreden college om een aantal scenario’s uit te werken hoe verder te gaan met het omstreden plan.

Vier mogelijke scenario’s

Het college ziet vier mogelijke scenario’s voor de voortgang van de ontwikkeling van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Dit staat in een memo van het college aan de gemeenteraad. Het college komt binnenkort met een voorstel aan de raad om een keuze te maken welk scenario of scenario’s uitgewerkt moet(en) worden om verder te kunnen met de ontwikkeling van de Harmonielocatie. Eén of meer van de volgende vier scenario’s kan uitgewerkt worden:

  • het huidige plan “De Zeven Dorpelingen” stopzetten na een schikking met Schrama BV en met alle betrokkenen en belanghebbenden in een open planproces –co-creatie-  een heel nieuw plan ontwikkelen;
  • het op punten aanpassen van het huidige plan ‘De Zeven Dorpelingen’ in overleg met bezwaarmakers, ondernemers en inwoners;
  • het voorbereiden van een intrekkingsbesluit voor het bestemmingsplan, waarmee de huidige plannen formeel worden teruggedraaid;
  • het uitvoeren van het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ van Schrama BV.
Onderzoeken

Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad om één of meer van de vier scenario’s uit te werken start de onderzoeksfase. Daarin worden de gekozen scenario’s onderzocht op aspecten zoals kosten, doorlooptijd, juridische haalbaarheid, draagvlak, kwaliteit en communicatie. De onderzoeksfase neemt volgens het college ongeveer drie maanden in beslag, afhankelijk van het aantal scenario’s dat onderzocht moet worden. Daarna neemt  de gemeenteraad een definitief besluit over de door de raad gewenste voortgang van de plannen op de Harmonielocatie.

Meer informatie

Meer informatie en impressies van 'de 7 dorpelingen' vindt u op de website van de ontwikkelaar

 

Lat: 52.6697008006787
Long: 4.70242202281952

0  Comments